Białołęcki Ośrodek Kultury - BIP - Prowadzone rejestry
Uwaga: Informacja jest nieaktualna.
Aktualna była w dniach od 2009-11-17 13:21:00 do 2013-04-26 18:40:46.
Najnowsza wersję tej informacji.

Prowadzone rejestry

Białołęki Ośrodek Kultury prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

1. Ewidencja akt osobowych oraz ewidencja czasu pracy.

2. Rejestr wyjść w godzinach pracy.

3. Ewidencja pism przychodzących i wychodzących.

4. Rejestr delegacji pracowników.

5. Rejestr umów zleceń z instruktorami oraz umów cywilno-prawnych.

6. Archiwa związane z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych.

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach są dostępne dla osób które wykażą interes prawny oraz podmiotów uprawnionych do kontroli.

Autor: Sylwia Dawidczyk
Dokument z dnia: 2009-11-16
Opublikował: Sylwia Dawidczyk
Data publikacji: 2009-11-17 13:21:00
Dokument oglądany razy: 4446
Drukuj

Copyright 2009Biuletyn Informacyjny Białołęckiego Ośrodka Kultury