Białołęcki Ośrodek Kultury biuletyn informacji publicznej Białołęckiego Ośrodka Kultury


Uwaga: Informacja jest nieaktualna.
Aktualna była w dniach od 2016-03-29 15:34:33 do 2016-03-29 15:35:25.
Najnowsza wersję tej informacji.

Przetargi i ogłoszenia

Tytuł:

Dostawa z montażem foteli do Sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie

Numer sprawy: BOK/ZP/DOP/2/2016

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Rodzaj: Dostawy

Wartość (limit): Postępowanie o wartości poniżej 209 000 euro

Data wprowadzenia: 2016-03-29

Termin składania ofert: 2016-04-11 10:30

Pliki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1. SIWZ Dostawa z montażem foteli do Sali widowiskowej

2. Załącznik nr 1 - formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - oświadczenie

4. Załącznik nr 3 - oświadczenie

5. Załącznik nr 4 - wykaz dostaw

6. Załącznik nr 5 - lista podmitów

7. Załącznik nr 6 - wzór umowy

8. Załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia

Tytuł:

Dostawa z montażem urządzeń i elementów mechaniki scenicznej, oświetlenia technologicznego sceny oraz nagłośnienia do Sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury - etap I

Numer sprawy: BOK/ZP/DOP/1/2016

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Rodzaj: Dostawy

Wartość (limit): Postępowanie o wartości powyżej 209 000 euro

Data wprowadzenia: 2016-01-19

!!! UWAGA - zmiana terminu !!! Termin składania ofert: 2016-03-10 10:00

Pliki:

*** Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.03.2016 r. ***

*** Odpowiedź na pytania, zmiany do SIWZ 02.03.2016 r.

*** Wytyczne projektanta konstrukcji do podkonstrukcji stalowej podwieszanej do stropodachu

*** Uzgodnień warunków eksploatacji sprężonych płyt stropowych TT

*** Schemat powieszenia sufitu do płyt TT

*** Ogłoszenie dodatkowych informacji zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 26.02.2016

*** Odpowiedź na pytania, zmiany do SIWZ 24.02.2016 r.

*** Schemat blokowy systemu nagłośnienia

***Ogłoszenie dodatkowych informacji przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 24.02.2016

*** Odpowiedź na pytania, zmiany do SIWZ 23.02.2016 r.

*** Dokumentacja powykonawcza branża teletechniczna

*** Dokumentacja powykonawcza technologia sceny

*** Odpowiedź na pytania, zmiany do SIWZ 22.02.2016 r.

*** Załącznik do odpowiedzi 22.02.2016 r. "U1_GLS_wciągarki_gron_głośnikowych"

*** Odpowiedź na pytania, zmiany do SIWZ 18.02.2016 r.

*** Dokumentacja powykonawcza branży elektrycznej sali widowiskowej 18.02.2016 r.

*** Odpowiedź na pytania, zmiany do SIWZ 08.02.2016 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 19.01.2016 r.

2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

3. SIWZ dostawa Sala widowiskowa BOK

4. Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty)

5. Załącznik nr 1A do SIWZ (formularz cenowy)

6. Załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie)

7. Załącznik nr 3 do SIWZ (oświadczenie)

8. Załącznik nr 4 do SIWZ (wykaz dostaw)

9. Załącznik nr 5 do SIWZ (wykaz osób)

10. Załącznik nr 6 do SIWZ (umowa)

11. Załącznik nr 7 do SIWZ (lista podmiotów)

12. Załącznik nr 8 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

13. Załącznik nr 9 do SIWZ (projekt mechaniki sceny, oświetlenia i nagłośnienia)
Autor: Dorota Mazińska
Dokument z dnia: 2016-03-29
Opublikował: Dorota Mazińska
Data publikacji: 2016-03-29 15:34:33
Dokument oglądany razy: 1647
Wydruk z dnia: 11.08.2020 - Adres: http://bip.bok.waw.pl/druk.php?id=149