Białołęcki Ośrodek Kultury biuletyn informacji publicznej Białołęckiego Ośrodka Kultury


Uwaga: Informacja jest nieaktualna.
Aktualna była w dniach od 2018-07-27 13:34:13 do 2018-08-14 11:41:32.
Najnowsza wersję tej informacji.

Przetargi i ogłoszenia

1. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2016

2. Zapytanie ofertowe nr 2/12/2016

3. Zapytanie ofertowe nr 3/12/2016

4. Zapytanie ofertowe nr 4/12/2016

5. Zapytanie ofertowe nr 5/12/2016

6. Zapytanie ofertowe nr 1/1/2017

7. Zapytanie ofertowe nr 2/01/2017

8. Zapytanie ofertowe nr 1/02/2017

9. Zapytanie ofertowe nr 2/02/2017

10. Zapytanie ofertowe nr 1/04/2017

11. Zapytanie ofertowe nr 2/04/2017

12. Zapytanie ofertowe nr 1/05/2017

13. Zapytanie o ustalenia wartości szacunkowej nr 1/07/2017

14. Zapytanie ofertowe nr 2/07/2017

15. Zapytanie ofertowe nr 3/07/2017

16. Zapytanie ofertowe nr 4/07/2017

17. Zapytanie ofertowe nr 5/07/2017

18. Zapytanie ofertowe nr 6/07/2017

19. Zapytanie ofertowe nr 7/07/2017

20. Zapytanie ofertowe nr 8/07/2017

21. Zapytanie ofertowe nr 9/07/2017

22. Zapytanie ofertowe nr 10/07/2017

23. Zapytanie ofertowe nr 11/07/2017

24. Zapytani ofertowe nr 12/07/2017

25. Zapytanie ofertowe nr 13/07/2017

26. Zapytanie ofertowe 1/08/SA/2017

27. Zapytanie ofertowe 2/08/SA/2017

28. Zapytanie ofertowe 3/08/SA/2017

29. Zapytanie ofertowe 4/08/SA/2017

30. Regulamin konkursu i zaproszenie do udziału w konkursie 5/08/ADM/2017

31. Informacja o wynikach konkursu oraz uzasadnienie 1/11/ADM/2017

32. Zapytanie ofertowe 1/12/SA/2017

33. Zapytanie ofertowe 2/12/SA/2017

34. Zapytanie ofertowe 3/12/SA/2017

35. Zapytanie ofertowe 4/12/SA/2017

36. Zapytanie ofertowe 5/12/SA/2017

37. Zapytanie ofertowe 6/12/SA/2017

38. Zapytanie ofertowe 7/12/ADM/2017

39. Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej

40. Zapytanie ofertowe 9/12/DPS/2017

41. Zapytanie ofertowe 1/ADM/2018

42. Zapytanie ofertowe 2/ADM/2018

43. Zapytanie ofertowe 3/03/DTA/2018

44. Informacja z zmianie zapytania ofertowego 3/03/DTA/2018 i zmianie terminu składania ofert.

45. Zapytanie ofertowe 4/04/DTA/2018

46. Zapytanie ofertowe 5/SA/2018

47. Zapytanie ofertowe 6/SA/2018

48. Zapytanie ofertowe 7/SA/2018

49. Zapytanie ofertowe 8/SA/2018

50. Zapytanie ofertowe 9/SA/2018

51. Zapytanie ofertowe 10/SA/2018

52. Zapytanie ofertowe 11/SA/2018

53. Zapytanie ofertowe 12/SA/2018

54. Zapytanie ofertowe 13/SA/2018

55. Zapytanie ofertowe 14/SA/2018

56. Zapytanie ofertowe 15/SA/2018

57. Zapytanie ofertowe 16/SA/2018

58. Zapytanie ofertowe 17/SA/2018

59. Zapytanie ofertowe 1/DWK/2018

60. Postępowanie przetargowe

Tytuł:

Zakup urządzeń i zainstalowanie systemu elektroakustycznego i oświetleniowego w ramach przedsięwzięcia Modernizacja instalacji elektroakustycznej i oświetleniowej Sali Widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ulicy Van Gogha w Warszawie.

Numer sprawy: BOK/ZP/D/1/2018

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Rodzaj: Dostawy

Wartość (limit): Postępowanie o wartości powyżej 221 000 euro

Data wprowadzenia: 2018-07-12

Termin składania ofert: 2018-07-20 10:00

link do dokumentacji:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.07.2018

Zbiorcze zestawienie ofert 20.07.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 13.07.2018 r.

*** Odpowiedzi na pytania do SIWZ 17.07.2018 r.

*** Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.07.2018 r.

*** Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ modernizacja sali

3. Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty)

4. Załącznik nr 1a do SIWZ (formularz cenowy)

5. Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy

6. Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie wykonawcy

7. Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie

8. Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie

9. Załącznik nr 6 do SIWZ zobowiązanie podmiotów

10. Załącznik nr 7 do SIWZ informacja o częściach zamówienia

11. Załącznik nr 8 do SIWZ wykaz dostaw

12. Załącznik nr 9 do SIWZ oświadczenie grupa kapitałowa

13. Załącznik nr 10 do SIWZ RODO

14. Załącznik nr 11 do SIWZ umowa

15. Załącznik nr 12 do SIWZ projekt wykonawczy

16. Klauzule informacyjne związane z ochroną danych osobowych

61. Zapytanie ofertowe 20/SA/2018

62. Zapytanie ofertowe 21/SA/2018

Autor: Dorota Mazińska
Dokument z dnia: 2018-07-27
Opublikował: Dorota Mazińska
Data publikacji: 2018-07-27 13:34:13
Dokument oglądany razy: 1409
Wydruk z dnia: 11.08.2020 - Adres: http://bip.bok.waw.pl/druk.php?id=314