Białołęcki Ośrodek Kultury biuletyn informacji publicznej Białołęckiego Ośrodka Kultury


Uwaga: Informacja jest nieaktualna.
Aktualna była w dniach od 2020-02-03 16:14:54 do 2020-02-03 16:17:28.
Najnowsza wersję tej informacji.

Przetargi i ogłoszenia

Kluzula informacyjna dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne

73. Zapytanie ofertowe 3/SA/2019 nauka jęz. obcych

74. Zapytanie ofertowe 4/SA/2019 nauka gry na instrumentach

75. Zapytanie ofertowe 5/SA/2019 nowe technologie

76. Zapytanie ofertowe 6/SA/2019 zajęcia ogólnorozwojowe

77. Zapytanie ofertowe 7/SA/2019 zajęcia o charakterze sportowym

78. Zapytanie ofertowe 8/SA/2019 zajęcia nauki śpiewu

79. Zapytanie ofertowe 9/SA/2019 taniec klasyczny

80. Zapytanie ofertowe 10/SA/2019 taniec współczesny

81. Zapytanie ofertowe 11/SA/2019 zajęcia umuzykalniające dla dzieci

82. Zapytanie ofertowe 12/SA/2019 zajęcia plastyczne i manualne

83. Zapytanie ofertowe 13/SA/2019 zajęcia teatralne i musicalowe

84. Zapytanie ofertowe 14/SA/2019 zajęcia teatralne

85. Zapytanie ofertowe 15/SA/2019 rysunek i malarstwo dla seniorów

86. Zapytanie ofertowe 16/SA/2019 zajęcia z mikromodelarstwa

87. Zapytanie ofertowe 17/SA/2019 zajęcia interdyscyplinarne

88. Zapytanie ofertowe 18/SA/2019 Białołęcka Akademia Wiedzy

89. Zapytanie ofertowe 19/SA/2019 gra na pianinie

90. Zapytanie ofertowe 20/SA/2019 zajęcia z rękodzieła i konstrukcji

91. Zapytanie ofertowe 21/SA/2019 zajęcia teatralne

92. Zapytanie ofertowe 22/SA/2019 zajęcia językowe w ramach BAW

93. Zapytanie ofertowe 23/SA/2019 zajęcia aktywizujące dla seniorów

94. Zapytanie ofertowe 24/SA/2019 zajęcia językowe dla seniorów BAW

95. Zapytanie ofertowe 25/SA/2019 zajęcia aktywizujące dla seniorów BAW

96. Zapytanie ofertowe 26/AD/2019 zarządzanie i sprzątanie w placówce przy ul. Głębockiej 66 oraz sprzątanie w placówce przy ul. Głębockiej 84

 Postępowanie przetargowe

Tytuł:

Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej oraz agregatu chłodniczego.


Numer sprawy: BOK/ZP/1/2020

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Rodzaj: Dostawa

Wartość (limit): Postępowanie o wartości poniżej 214 000 euro

Data wprowadzenia: 2020-02-03

Termin składania ofert: 2020-02-14 10:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu

Autor: Dorota Mazińska
Dokument z dnia: 2020-02-03
Opublikował: Dorota Mazińska
Data publikacji: 2020-02-03 16:14:54
Dokument oglądany razy: 147
Wydruk z dnia: 11.08.2020 - Adres: http://bip.bok.waw.pl/druk.php?id=412