Białołęcki Ośrodek Kultury
Biuletyn informacji publicznej

Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje których obowiązek publikowania nakłada Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną znajdującą się pod adresem internetowym https://bip.bok.waw.pl/. Jest to strona internetowa Białołęckiego Ośrodka Kultury, spełniająca wymagania BIP w zakresie publikacji treści i ich odpowiedniego oznaczenia.

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w jednostce i jednostkach podległych.

Strona BIP zawiera odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl/), który jest dostępny w górnej, nagłówkowej części okna strony BIP oraz w jej dolnej częsci.

Stronę główną Biuletynu redaguje się w sposób umożliwiający modyfikacje menu podmiotowego i przedmiotowego, a także uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa Biuletyn. Za obsługę zawartości i modyfikację menu odpowiada wdrożony System Zarządzania Treścią.

Na stronie BIP poprzez odpowiednie rozwijane menu jak i poprzez odnośniki tekstowe prezentowane są wszelkie dane, zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami.

Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

  • tekstu,
  • załączników w postaci plików do pobrania.

Aby wyświetlić treść informacji na podstronie – należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

Aby usprawnić przeglądanie potrzebnych danych, Biuletyn został wyposażony w moduł wyszukiwania,  zainstalowany w górnym pasku nagłówka na stronie głównej. Wyszukiwarka ta przeszukuje jedynie zasoby niniejszego Biuletynu. Aby dotrzeć do potrzebnej informacji należy wpisać słowo kluczowe, kojarzące się z informacjami, które chcą Państwo znaleźć.  System wyszukiwawczy skieruje Państwa do działu, gdzie znajdują się interesujące Państwa informacje.

Biuletyn zawiera również informacje związane z techniczną stroną funkcjonowania niniejszej strony.

W szczególności informacje te obejmują:

  • statystyki odwiedzin poszczególnych stron,
  • za treści zamieszczane na stronach BIP, 
  • rejestr zmian wprowadzonych przez redaktorów,
  • instrukcję obsługi.

Informacje o stronie

Strona utworzona dnia: 18 sierpnia 2020
Strona utworzona przez: Dorota Mazińska
Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2020 13:09
Autor modyfikacji: Dorota Mazińska
Liczba wyświetleń strony:

Rejestr zmian dokumentu

Data modyfikacji Autor modyfikacji Podgląd
03.09.2020 13:09 Dorota Mazińska
03.09.2020 12:54 Dorota Mazińska

Uwaga!

Strona bip-u została zmodernizowana tak, aby była bardziej przyjazna również użytkownikom z niepełnosprawnościami. Wymusiło to pewne zmiany, jeżeli chcesz sprawdzić pełną historię dokumentów z przed 31.08.2020 odwiedź naszą archiwalną stronę bip-u pod adresem: https://bok1.home.pl/bip/

Skip to content