Białołęcki Ośrodek Kultury
Biuletyn informacji publicznej

Postępowanie przetargowe BOK/ZP/1/2021

Data publikacji:

Dostawa z montażem systemu projekcji kinowej do sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej 66 w Warszawie

Nazwa postępowania:

Zamówienie publiczne

Numer postępowania:

BOK/ZP/1/2021

Data zamieszczenia postępowania:

 16.03.2021r.

 Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem systemu projekcji kinowej do sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury.

Dostarczony, zamontowany i uruchomiony system musi umożliwiać wyświetlanie filmów w technologii 2D o rzeczywistej rozdzielczości co najmniej 2K z wbudowanego serwera. Odtwarzany dźwięk powinien być dźwiękiem przestrzennym w standardzie 5.1. System nagłośnieniowy musi łączyć funkcję nagłośnienia kinowego i koncertowego z dogłośnieniem górnej części widowni. Zestaw centralny powinien być zestawem zaekranowym zamontowanym na ruchomej platformie na kołach dla łatwego przemieszczania. Konieczna jest modyfikacja oprogramowania procesora BSS BLU120.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

– załącznik nr 2 do SWZ – Projekt wykonawczy System projekcji kinowej  w Sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury; 

– załącznik nr 4 – wzór umowy

oraz niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia.

  • Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

32342400 – Sprzęt nagłaśniający

38652000 – Projektory filmowe

  • Miejsce realizacji zamówienia: Białołęcki Ośrodek Kultury przy ul. Głębocka 66 w Warszawie. 

 Termin składania ofert: 31.03.2021 r. godz.13:00

Termin otwarcia ofert: 31.03.2021 r. godz. 14:00

 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy Market Planet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://bokwarszawa.ezamawiajacy.pl

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie Polski otwarcie ofert odbędzie się online za pośrednictwem platformy zakupowej.

Informacje o stronie

Strona utworzona dnia: 17 marca 2021
Strona utworzona przez: Michał Milik
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2021 10:31
Autor modyfikacji: Michał Milik
Liczba wyświetleń strony:

Rejestr zmian dokumentu

Data modyfikacji Autor modyfikacji Podgląd
17.03.2021 10:31 Michał Milik
17.03.2021 10:31 Michał Milik
17.03.2021 10:30 Michał Milik
17.03.2021 10:28 Michał Milik
17.03.2021 10:27 Michał Milik
17.03.2021 10:27 Michał Milik
17.03.2021 10:25 Michał Milik
17.03.2021 10:21 Michał Milik
17.03.2021 10:21 Michał Milik

Uwaga!

Strona bip-u została zmodernizowana tak, aby była bardziej przyjazna również użytkownikom z niepełnosprawnościami. Wymusiło to pewne zmiany, jeżeli chcesz sprawdzić pełną historię dokumentów z przed 31.08.2020 odwiedź naszą archiwalną stronę bip-u pod adresem: https://bok1.home.pl/bip/

Skip to content