Białołęcki Ośrodek Kultury
Biuletyn informacji publicznej

Postępowanie przetargowe BOK/ZP/1/2022

Data publikacji:

Tytuł:

Sprzątanie placówek Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie w okresie 1.02.2023r. – 31.12-2023r.

Nazwa postępowania:

Zamówienie publiczne

Numer postępowania:

BOK/ZP/1/2022

Data zamieszczenia postępowania:

 21.12.2022 r.

 Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie placówek Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia), załączniku nr 4 do SWZ (wzór umowy) oraz niniejszej SWZ.

  • Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

    90910000-9 – usługi sprzątania

    90911200-8 – usługi sprzątania budynków

Termin składania ofert: 04.01.2023 r. godz.11:00

Termin otwarcia ofert: 04.01.2023 r. godz.11:30

 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych. 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy Market Planet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://bokwarszawa.ezamawiajacy.pl

Zamówienie zarejestrowane jest pod linkiem: https://bokwarszawa.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/96310

Informacje o stronie

Strona utworzona dnia: 21 grudnia 2022
Strona utworzona przez: Kamila Rejchert
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2022 18:23
Autor modyfikacji: Kamila Rejchert
Liczba wyświetleń strony:

Rejestr zmian dokumentu

Data modyfikacji Autor modyfikacji Podgląd
21.12.2022 18:23 Kamila Rejchert
21.12.2022 18:23 Kamila Rejchert
21.12.2022 18:20 Kamila Rejchert
21.12.2022 18:19 Kamila Rejchert

Uwaga!

Strona bip-u została zmodernizowana tak, aby była bardziej przyjazna również użytkownikom z niepełnosprawnościami. Wymusiło to pewne zmiany, jeżeli chcesz sprawdzić pełną historię dokumentów z przed 31.08.2020 odwiedź naszą archiwalną stronę bip-u pod adresem: https://bok1.home.pl/bip/

Skip to content