Białołęcki Ośrodek Kultury
Biuletyn informacji publicznej

Postępowanie przetargowe BOK/ZP/2/2023

Data publikacji:

Tytuł:

Wyposażenie kinotechniczne sali Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ulicy Vincenta van Gogha 1

Nazwa postępowania:

Zamówienie publiczne

Numer postępowania: BOK/ZP/2/2023
Data zamieszczenia postępowania:

23.05.2023 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia kinotechnicznego sali Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ulicy Vincenta van Gogha 1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna) – załącznik nr 2 do SWZ, formularz cenowy – załącznik nr 1 do formularza oferty , wzór umowy – zał. nr 4 do SWZ.

Uwaga: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również demontaż oraz utylizacja wymienianych urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz niniejszej SWZ.

38652000 – Projektory filmowe

Termin składania ofert: 02.06.2023 r. godz.11:00 Termin otwarcia ofert: 02.06.2023 r. godz.11:30

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy Market Planet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://bokwarszawa.ezamawiajacy.pl

Zamówienie zarejestrowane jest pod linkiem: https://bokwarszawa.ezamawiajacy.pl/react/my- procedure/1/113846

Informacje o stronie

Strona utworzona dnia: 23 maja 2023
Strona utworzona przez: Dorota Mazińska
Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2023 15:35
Autor modyfikacji: bipAdmin
Liczba wyświetleń strony:

Rejestr zmian dokumentu

Data modyfikacji Autor modyfikacji Podgląd
23.05.2023 15:35 bipAdmin
23.05.2023 15:33 Dorota Mazińska

Uwaga!

Strona bip-u została zmodernizowana tak, aby była bardziej przyjazna również użytkownikom z niepełnosprawnościami. Wymusiło to pewne zmiany, jeżeli chcesz sprawdzić pełną historię dokumentów z przed 31.08.2020 odwiedź naszą archiwalną stronę bip-u pod adresem: https://bok1.home.pl/bip/

Skip to content